تاریخ علویان طبرستان
63 بازدید
ناشر: دلیل ما
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب به تاریخ و سرگذشت داعی کبیر ( پایه گذار سلسله علویان طبرستان ) و سایر حاکمان شیعه مذهب این طایفه در نیمه دوم قرن سوم و نیمه اول قرن چهارم در ناحیه سرسبز طبرستان ، واقع در شمال ایران می پردازد.